تجربه‌ای گرانبهای من 

 

اگر یک رابطه‌ی همیشگی و با دوام می‌خواهی باید به طرف مقابلت کمک کنی خودش را دوست داشته باشد، نه اینکه تلاش کنی تو را دوست داشته باشد! زیرا کسی که خود را دوست داشته باشد به سوی رشدشخصی متمایل می‌شود. سپس خواهی دید که او شکوفا شده و باعث رشد و شکفتن تو نیز می‌شود. چنین رابطه‌هایی روزبه‌روز زیباتر ، عمیق‌تر و سبزتر می‌شوند.