کسی که می‌خواهد بداند خاک چه بویی دارد و سبزه‌ها و گیاهان چقدر زیبا و لطیف اند، باید پایش در خاک فرو برود و سبزه‌ها را با دست لمس کند.     رومن رولان

 

از تجربه‌کردن نترس! به دنیای ناشناخته‌ها قدم بگذار! به احتمال بسیار زیاد زیر و رو می‌شوی! از زیر و رو شدن نترس! قطعن به نسخه‌ای بهتر تبدیل می‌شوی! یک شرط دارد، باید در هر وضعیتی که قرار گرفتی درسش را بگیری! روشن شو!  بستگی دارد چه قدر دنیای جدید برایت اتفاقات شگفتی رقم بزند. چه قدر تورا در شرایط آزمون و خطا قرار بدهد. در این شرایط با خودت زیاد خلوت کن!

خوب ببین! بشنو و درک کن! ببخش! بلدی ببخشی؟!