واقعیت دریافت ما از حقیقت است.

اولین بار این جمله را از دکتر علی بابایی شنیدم.

شاید افرادی که در مسیر آگاهی و خودشناسی قرار دارند بهتر این جمله را درک کنند.

مثلا درباره‌ی یک مسئله یا اتفاقی که با آن مواجه شده‌اید در اثر گذشت زمان دریافت‌تان و تصورتان از واقعیت تغییر کرده است. پس از مدتی حقیقت را جور دیگری دریافت می‌کنید.‌

افکار سابق شما در مقایسه با اکنون،  دستخوش تغییرات زیادی شده است.

همه‌ی اینها نتیجه‌ی تمرکز و گذر از مسیر خودشناسی‌ست.

درک بالندگی این مسیر برای آنها که تجربه‌اش نکرده‌اند قابل باور نیست. زیرا ذهن هنوز واقعیت‌ها را سطحی درک می‌کند برای همین در مواقع بروز مشکلات به جای اینکه دنبال راه حل باشد، در پی مُسکن است تا موقتی از حال بد رها شود. چاره درمان است و درمان ورود به دنیای درون خویش است؛ مسیری طولانی و پُرچالش که افراد سردرگم انتخابش نمی‌کنند.

تا زمانیکه به قدرت خودشناسی ایمان نیاورده‌اید؛ زندگی‌تان خالی از آرامش، عشق، صمیمیت و رشد است.