چرا بیشتر داشتن برایمان مهم است؟

همیشه فکر می‌کردم وقتی حساب‌بانکی‌ام پُر باشد، وقتی به اندازه‌ی کافی پول داشته باشم که بتوانم هر چیزی که دلم میخواهد بخرم و نگرانی نداشته باشم؛ احساس آرامش دارم.

در واقع داشتن و بیشتر داشتن اعم از مدرک تحصیلی، موقعیت اجتماعی و شغلی و پول و درآمد را ضامن آرامش و شادی می‌دیدم.

زمان زیادی گذشت که به این باور برسم که اگر به تمام مواردی که در بالا گفتم، برسم هیچ تضمینی برای آرامش و خوشحالی وجود ندارد.

زمانهایی بوده که وقتی به بازار میرفتم بدون اینکه نگرانی بابت کم شدن موجودی کارتم داشته باشم راحت خرید می‌کردم و با دستانی پر به خانه برمی‌گشتم.

اما دغدغه‌ها سر جایشان بود و آرامشی که انتظارش را داشتم به دست نمی‌آوردم. در مقابل این روزها با احتیاط بیشتری خرید می‌کنم. هوشیارتر و آگاهانه‌تر خرج می‌کنم، اما سکون و آرامشی را که در درونم دارم با هیچ چیز عوض نمی‌کنم.‌

به قول ایمان سرورپور

اگر حال خوب می‌خواهی؛ بیشتر ببخش! تقلا برای بیشتر داشتن خوشحالت نمی‌کند.

شاید بگویی، چه چیزی ببخشم؟ من که چیزی ندارم.

توجه ببخش، آگاهی ببخش، لبخند ببخش، بگو من هستم، من کنارت هستم.

ما چیزهای زیادی برای بخشیدن داریم که از آنها غافلیم. هر روز زمانی را به بخشیدن اختصاص دهیم، حتی بخشیدن یک لبخند یا گفتن یک جمله مثل 《 تو فوق‌العاده‌ای》.