شاید فکر کنید آفرینش چندان دشوار نیست و افراد بیشماری هستند که دستی در دنیای هنر دارند و اثری به زیبایی می آفرینند.

من اینجا از آفرینشی می‌نویسم که سرچشمه اش آگاهیست. آگاهی ای که حاصل رشد است. بنظر من آگاهی و رشد به موازات هم پیش می‌روند و جهان درون انسان را به سوی آفرینش سوق می دهند.

وقتی از خمیرمایۀ آگاهی بهره می‌بری و می‌آفرینی، این آفرینش عمیق، جذاب و ماندگار است.

برای اینکه اثری متفاوت خلق کنی ابتدا باید بدانی که دلیل خلق این اثر چیست؟

چرا میخواهی اثری از خود به جا بگذاری؟

آیا فکر میکنی اثر تو چاره‌ ساز است؟ چرا؟

چه گره‌ای از مشکل کسی باز میشود؟

میخواهی بر دیگران تاثیر بگذاری؟ چرا؟

و پاسخ تمام این سوالات چرایی آفرینش و میزان آگاهی تو را مشخص میکند.