وقتی کلمه‌ی سرمایه را می‌شنویم اولین تصویری که در ذهنمان نقش می‌بندد مبلغ زیادی پول است.

اما زمانی‌که جهان درونمان رو به دگرگونی می‌رود، تصویر سرمایه‌های زندگی هم  تغییرمی‌کنند!

۱. همه‌ی ما انتظار داریم از طرف پدر و مادر توجه و حمایت دریافت کنیم؛ اما چند درصد از ما روزهایی کنار پدر و مادرش می‌نشیند و تنها شنونده می‌شود. آخرین باری که به پدر و مادرتان این جمله را  گفتید، کِی بود؟

《 برایم حرف بزن، از خودت بگو، فقط می‌خواهم تو را بشنوم همین!》

پدر و مادر سرمایه‌ی زندگی ما هستند؛ سرمایه‌ای که اغلب نادیده می‌گیریم و به راحتی از کنارشان رد می‌شویم.

۲. همه‌ی ما مهارت و دانشی داریم که از آن درآمدی کسب می‌کنیم. در صورتی که از دانش‌مان در جهت خدمت به جامعه استفاده کنیم و برای ارتقای آن بکوشیم، این دانش‌سازمان یافته سرمایه‌‌ی ماست.‌

۳. دوستان بی‌نظیر، آنها که همواره کنار مان هستند، یاری‌مان می‌دهند و به ما انگیزه و امید می‌بخشند.

۴. خلاقیت ما در اجرای یک طرح‌ و ایده‌هایی که برای تولید یک محصول به کار می‌بریم سرمایه هستند.

۵. آیا می‌توانی ارزشی ایجاد کنی و مشکلی را حل کنی؟ این هم یک سرمایه است.

قطعا این لیست می‌تواند ادامه پیدا کند و طولانی‌تر شود.

شما هم با کمی تمرکز سرمایه‌های زندگی‌تان را لیست کنید.