بنظر من بر هر انسان خردمندی واجب است در آستانه‌ی سال نو و در آغاز سال برنامه‌ای برای خودش، برای زندگی و برای رشد و توسعه‌ی خود داشته باشد.

امسال هم طبق سالهای پیش قرارهایی با خود بسته‌ام.

قرارهایی برای سال جدید.

_بیشتر در سکوت بمان و در سکوت خودت را کشف کن.

_از هیچکس هیچ توقعی نداشته باش!
_بیشتر بخند.

_بیشتر ببخش.

_بیشتر گوش‌بده.

_ هر حرفی را به سادگی نپذیر.

_ برای زود رسیدن و سریعتر انجام‌شدنِ کارها عجله نکن.

_آرام باش.

_ تو نیازی نداری که ثابت کنی حق با توست. بگذار حق مال دیگران باشد. بگو حق با شماست و تمام.

_ خوبی را با خوبی پاسخ بده و بدی را با دوری‌کردن.

 

_ شادی را باید خودت بسازی و یادت باشد که شاد کردن دیگران هنر است.

_شکست خوردن از مراحل رسیدن به خواسته‌هاست. رشد بدون‌ شکست امکان‌پذیر نیست.‌

 

_همیشه دانش‌آموز بمان. یادبگیر، یاد بگیر، یاد بگیر.

_ نا امیدی هر از گاهی می‌آید و بر جانت سایه‌ می‌اندازد. باید هوشیار باشی ، در حرکت باش و کاری انجام بده.‌
‌_ نیازی نیست به هر حرفی یا رفتاری پاسخ بدهی، گاهی لازم است تنها مشاهده‌گر باشی.