وقتی تصمیم می‌گیریم کاری را به سرانجام برسانیم و همه‌ی تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب به کار می‌بریم، لحظات‌مان زندگی و روحیا‌تمان تغییر می‌کنند.

یک زندگی هدف‌دار و برنامه‌ریزی شده شخصیت فرد را تغییر می‌دهد. این تغییرات بستگی به انتخاب‌های ما دارند. ما چه چیزی را انتخاب می‌کنیم؟

انتخاب‌های ما روی زندگی و رفتار ما تاثیر می‌گذارند. انتخاب‌های ما روابط ما و دوستان و اطرافیانمان را تغییر می‌دهد. آنها که با ما دریک مدار نیستند کم‌کم از دایره دوستان کنار می‌روند.

هر چه انتخاب‌های ما از روی آگاهی و شناخت باشد لحظات و روزهای بهتری را سپری می‌کنیم. تصمیماتی که در زندگی می‌گیریم، روی خُلق و خو، رفتار ، طرز زندگی و روابط ما تاثیر می‌گذارند. یک انتخاب می‌تواند ما را چنان رشد دهد که بقول فروزان فدایی بال پرواز بگشاییم و در آسمان اوج بگیریم.

همه چیز بستگی به خودمان دارد. ما می‌توانیم انتخاب کنیم که دست روی دست بگذاریم و یا حرکت کنیم و حتی یک قدم کوچک برای تغییر و رشد خود برداریم. با آه و افسوس چیزی درست نمی‌شود. ما در برابر خودمان مسئول هستیم. می‌توانیم یکجا نشستن و دست روی دست گذاشتن را انتخاب کنیم و یا گامهای کوچکی برای رشد خود برداریم. پس، ما انتخاب می‌کنیم. انتخاب‌کردن به ما قدرت می‌دهد، دیگر احساس ضعیف بودن و قربانی‌بودن نداریم. قدرت انتخاب اعتماد‌بنفس و عزت‌نفس ما را افزایش می‌دهد و ما را به سمت رشد و توسعه‌فردی هدایت می‌کند.