برایان تریسی در کتابش مدیریت زمان گفته:

«تشخیص افراد موفق از ناموفق تبدیل شدن به یک مدیر زمان عالیست»

 

مدیریت زمان و روش‌هایی برای رسیدن به اهداف از نظر برایان تریسی 

 

احساس خوب وباور داشتن

موفق‌ها به شکلی عالی زمان را مدیریت میکنند. مدیریت زمان مهارتی قابل یاد گیریست و با تمرین میتوان در این مهارت به موفقیتهای بزرگی رسید. هر چقدر خود را دوست داشته باشیم و برای خود ارزش قائل باشیم احساس خوبی که نسبت به خود داریم،تعیین کننده‌ی میزان موفقیت ما در یادگیری مهارت‌های زندگی است.

افرادی که خود را باور دارند و دیدگاه و تفکرشان نسبت به خود مثبت است این باور، آنها را به سمت نظم و بهره وری سوق میدهد ؛ آنها مسئولیت کامل زندگی خود را برعهده می‌گیرند.

 

ارزش‌هایتان را مشخص کنید

در مدیریت زمان ارزش‌ها از جایگاه ویژه ای برخوردارند. خوب است لیستی ار ارزشهایمان بنویسیم و اولویت ها را مشخص کنیم. لیست ارزشها برای هر شخصی متفاوت است. افراد معمولا این موارد را بعنوان ارزش بیان میکنند.خانواده- فرزندان-صداقت-کار-محبت-دوستان-عشق-اعتماد-پول- و… این لیست میتواند بسیار طولانی‌تر شود .نمی‌توانید زمان خود را مدیریت کنید ،مگر اینکه ارزشهای خود را بشناسید.وقتی اولویت ها و ارزشها مشخص شدند برای کارهایی که در درجه پایین‌تری قرار دارند وقت نمی‌گذاریم یا کمتر وقت می‌گذاریم.

تأمل کنید (تفکر آهسته)

خواسته و هدف واقعی شما چیست؟ شغل فوق العاده میخواهید؟ زندگی فوق العاده میخواهید؟ قبل از اینکه با سرعت به سوی هدف تان بروید از خودتان بپرسید و تامل کنید ؛چرا میخواهید به این هدف دست یابید؟ در تفکر آهسته زمان بیشتری را به فکر کردن درباره جزییات اختصاص می‌دهیم.

«عدم استفاده از تفکر آهسته در هنگام لزوم و نیاز دلیل بسیاری از اشتباهات در زندگی‌ست»     دنیل کانمن

 

چشم انداز بلند مدت

سالها پیش دکتر ادوارد بن فیلد با تحقیقاتی که در سراسر دنیا از افراد موفق انجام داده است؛ ویژگی خاص افراد موفق را چشم انداز بلند مدت میداند. افراد موفق درباره‌ی ۱۰ یا ۲۰ سال آینده فکر میکنند و مشخص میکنند میخواهند بیست سال دیگر کجا باشند. سپس در زمان حال هرکاری که از دست‌شان بر می‌آید انجام می دهند تا به آن جایگاه برسند.

 برای دوسه سال آینده برنامه ریزی کنید و تصور کنید زندگی تان در شرایط ایده آل قراردارد،تصویر ذهنی شفاف از شرایط کاری در آینده ترسیم کنید سپس از خود بپرسید: آیا در حال حاضر کارهایی که انجام میدهم با آینده سازگاری دارد؟

تفکر معکوس روش مدیران برتر است. آنها خود را در آینده تصور می کنند که به هدفشان رسیده‌اند. سپس از آن نقطه‌ی برتر نگاهی به گذشته می اندازند،جایگاهی که اکنون در آن هستند و کارهایی برای رسیدن به آن انجام می‌دهند.