یکی از دسته‌هایی که در سایت ایجاد کرده‌ام، دستۀ تجربه‌نگاری است. انتقال تجربیاتم به مخاطب و حرف زدن دربارۀ آن راهی برای شناخت بیشتر خودم است. کسی که تجربیاتش را با دیگران به اشتراک می‌گذارد و صادقانه آنها را بیان می‌کند، صمیمیت را نیز تجربه می‌کند.

می‌توان گفت بیان تجربیات مثبت و منفی شجاعت می‌طلبد، زیرا وقتی ما تمام و کمال احساسات، تجربیات، نیازها و خواسته‌های خود را بیان می‌کنیم، انتظار داریم از سوی مخاطب درک شویم و یا حداقل بازخورد منفی نگیریم.

بنظر من کسی که جسارت لازم برای بیان خویش را دارد، در پذیرش خود به درک قابل قبولی رسیده است. فرد ممکن است با بیان تجربیات و احساسات خود بازخورد ناخوشایند و منفی بگیرد، اما پذیرش خود باعث میشود قضاوت‌ها، انتقادات و نظرات دیگران روی او تاثیر منفی نداشته باشد.

هر چه بیشتر تجربیات و احساسات خود را با دیگران به اشتراک می‌گذاریم، به شناخت بهتری از خویش می‌رسیم. گاهی از دل انتقادات و نظرات ناخوشایند، تجربیات ارزشمندی را کشف می‌کنیم.

مطالب بیشتر:

تجربه نگاری| چگونه یک تدریس توانمندی‌ام را به من یادآوری کرد؟ 

تجربه نگاری |احساس می‌کنم ،کم می‌دانم 

تجربه نگاری|دستاوردهای من از دوره‌ی پُرکاری