اگر بخواهید میزان جسارت یک‌فرد را بسنجید کدام خصوصیت‌ او را نشانه‌ی جسارتش می‌دانید؟

در کتاب تو می‌توانی انتخاب کنی درباره‌ی نقطه‌های تاریک وجود نوشته‌ام. اعتراف به اشتباهات و پذیرش آنها نشانه‌ی جسارت فرد است. خودپذیری گام موثری برای تغییر خویش است.

چند روز پیش تلفنی با یکی از دوستانم حرف می‌زدم او یکی از اشتباهاتم را به من یادآوری کرد. اول کمی دلخور شدم اما بعد به خودم تلنگر زدم: خودپذیری یکی از مواردی است که برای داشتن‌ عزت‌نفس سالم مهم است. باید خود را با تمام نقاط ضعف و قوتم بپذیرم.

دوست من به یک کار اشتباه من اشاره کرد. من می‌توانم به جای جبهه گرفتن و دلخور شدن با تکیه بر مهارت‌های خود و با شناختی که از خود به دست آورده‌ام در جهت بهبود شرایط اقدام کنم.

تفاوت فردی که درمسیر رشد قرار دارد با فردی که ترجیح می‌دهد جواب شسته‌رفته‌ای به دوستش بدهد، همین است؛ پذیرش خود.

در پذیرش خود من خود را با تمام ضعف‌ها می‌پذیرم و دوست دارم. وقتی ضعفها را پذیرفتم برای تغییرات دست بکار شده و اقداماتی جهت بهتر شدن اوضاع انجام می‌دهم.

پذیرش ضعف‌ها نادیده گرفتن توانایی‌ها و کوچک‌شمردن خود نیست، من با اطمینان به توانمندی خود ضعف‌هایم را می‌پذیرم.  پذیرش نشان قدرت من است. من با پذیرش اشتباهات و نقاط ضعف خود نشان می‌دهم که به دنبال راه حل و تغییر هستم و تغییر را از خودم آغاز می‌کنم.

 

مطالب بیشتر:

سفر هزاران فرسنگی با گام اول آغاز می‌شود

چرا رشد فردی مهم است؟|دستاوردهای رشد فردی

چرا رشد فردی مهم است؟|دستاوردهای رشد فردی