سه ماه از تلاش مستمر گروه فعالان می‌گذرد؛ همیشه فکر می‌کردم، وقتی خودم را درگیر کارهای مختلفی کنم انرژی‌ام کمتر می‌شود و زمانی برایم نمی‌ماند که بنویسم و بخوانم.

برای من خواندن و نوشتن از عادتهای مهم و ضروری زندگی‌ام است. وقتی به گروه تلگرامی فعالان وارد شدم تصمیم داشتم فقط یکماه در آن گروه بمانم. فکر میکردم، اگر یکماه برای نوشتن و کار روی سایت با دوستان همراه شوم، کافیست. تصورم این بود، پس از یکماه عادت نوشتن و انتشار در سایت در آنها تثبیت میشود. اما به مرور فهمیدم که تعداد زیادی از آنها نیاز به همراهی بیشتری داشتند. اغلب آنها تاکید داشتند که باید این نظم ادامه داشته باشد.

امروز پایان دورۀ سوم کار روی سایت بود. تعداد زیادی از بچه‌ها هنوز به نظم در کار عادت نکرده‌اند. آدمها متفاوتند. بعضی از آنها با کوچکترین تغییری که در زندگی و اطرافشان رُخ میدهد، دچار بی ‌انگیزگی میشوند،بنظر میرسد، بعضی از آنها از تداوم خسته میشوند.

عده‌ای کار و مسئولیت بیشتری دارند و خستگی فکری و مشغله‌های ذهنی از نوشتن دورشان میکند.

ثبت گزارش روزانه که بصورت تصویری در اکسل آماده میکنم و به گروه میفرستم، برای اغلب آنها انگیزۀ خوبی است تا ادامه دهند.

از فردا دوره چهارم آغاز میشود، هنوز هم تعداد زیادی از بچه‌ها به نظم و مداومت عادت نکرده‌اند. امیدوارم در این دوره اتفاقات درخشانی رُخ بدهد.

دیشب سی‌ام آذر ماه بود. با خودم فکر کردم به مناسبت تلاقی شب یلدا و پایان دوره سوم‌ بروزرسانی سایت، کلیپی آماده کنم و به دوستان تقدیم کنم. کلیپ آماده شد و آنرا در گروه تلگرام گذاشتم. بازخوردهای خوبی از دوستانم گرفتم. تعدادی از آنها برایم نوشتند، که حس خوبی از دیدن این کلیپ گرفته‌اند. من با شنیدن حرفهای آنها احساس کردم توانمندم زیرا توانسته‌ام از راه دور انرژی خوبی به وجود آورم. من احساس ارزشمندی کردم زیرا وجود من برای خیلی‌ها ارزشمند است. من خود را شایستۀ این ارزشمندی می‌بینم.

چند ساعت بعد تماسی از شخصی داشتم که چند سالی به دلایلی از او فاصله گرفته بودم. انتظار نداشتم او که سالها از من بزرگتر است تماس بگیرد و به بهانۀ یلدا هم که شده با هم حرف بزنیم او محبتش را به من ابراز کرد.

انرژی و حس خوبی که من با ساختن یک کلیپ به دوستانم بخشیده بودم، کار خودش را کرد، و شب شاد من با آن تماس تکمیل شد.

با مرور دیشب مطمئن شدم که من شایستۀ بهترین اتفاقات هستم. همانطور که تو شایستۀ بهترین اتفاقات هستی.

 

 

 

مطالب بیشتر:

گزارش کار محتواگران فعال دریک دوره‌ی سی روزه 

ارزش تلاش دو برابرِ استعداد است. 

گزارش کار محتواگران خلاق (گروه میکرو اکشن)