یک

نگاهم روی صفحه سفید ویرایشگر ثابت مانده. با نوک خودکار سرم را می‌خارانم.نمیدانم باید درباره چه چیزی بنویسم. چندین موضوع از ذهنم رد می‌شوند و به نظر جالب نمی‌آیند. کتاب داستانهای کوتاه از چخوف را برمی‌دارم و چند صفحه‌ای میخوانم،هنوز ایده‌ی جالبی توی ذهنم ننشسته ؛ فکرم از اینجا از مقابل لپتاپ پرواز می‌کند،دستم سمت گوشی میرود و آن را باز میکنم. از این برنامه به آن برنامه میروم. نمیدانم در بین صفحات فضای مجازی دنبال چه میگردم! شاید ناخودآکاه من دنبال یک ایده‌ی ناب است. اما پس از مدتی گوشی را کنار میگذارم .هیچ موضوعی برای نوشتن ندارم.

این اتفاق هر از گاهی برای من رُخ میدهد. بیش ازسیصد و سی مطلب کوتاه و بلند نوشته‌ و منتشر کرده‌ام اما باز هم اغلب روزها که مقابل صفحه ی سفید قرار میگیرم به آن زُل میزنم و نمیدانم چه بنویسم!

مثل همین امروز که نمیدانم چه بنویسم اما دستم را برروی دکمه‌های کیبورد می‌گذارم و پیش می‌روم تا کلمات از ذهنم برصفحه‌ی سفید ویرایشگر جاری شوند.

دو

چند روز پیش معلمِ دخترم از من خواست برای تقویت نوشتن راهکاری به او بدهم. نوشتن صفحات صبحگاهی را نمیتوانست انجام دهد .چون صبح به محض بیدار شدن باید به سرکار برود. به او گفتم .آخر شب چند سطری از اتفاقات روزانه‌ات را بنویس. چیزی مثل خاطره‌ی روزانه.

دو هفته بعد که او را دیدم خودش گفت: راستی من هنوز شروع نکرده ام سخت است. گفتم : نوشتن پنج شش خط زمان زیادی نمیگیرد،شاید ده دقیقه یا کمتر .

خندید و گفت :فراموش می‌کنم اما خیلی دوست دارم بنویسم.

اگر واقعا به کاری علاقه داریم می توانیم در طول روز زمانهای کوتاه ده دقیقه‌ای برای تمرین در نظر بگیریم. ما برای مهارتها یا چیزهایی که به آنها علاقه داریم ،زمان نمیگذاریم ؛ فقط دوست داریم و آرزو داریم در کاری زبردست شویم اما برایش وقت و انرژی نگذاریم.

اگر از انجام کاری طفره میرویم شاید آن مهارت یا کار خواسته‌ی قلبی ما نیست. ما فکر میکنیم فلان هنر را دوست داریم .اما وقتی برنامه ریزی میکنیم که کار را انجام دهیم در همان ابتدای راه جا می‍زنیم.

لازمست در زمان انتخاب از خود بپرسیم : آیا این انتخاب خواسته‌ی قلبی من است؟ چقدر حاضرم برایش زمان و انرژی بگذارم ؟ آیا حاضرم از برخی چیزها چشم پوشی کرده و برای کارم هزینه های زیادی بپردازم؟

گاهی انتخاب ما خواسته‌ی قلبی مان نیست و فقط تحت تاثیر حرفها یا تبلیغات قرار گرفته‌ایم. پرسش از خود در باره انتخاب بهترین شیوه‌ایست که می‌تواند ما را به نقاط روشنی در زندگی شخصی و کاری‌مان برساند.

مطالب بیشتر:

قوانین من برای یادگیری 

تمایز و موفقیت|لیستی برای متمایز شدن 

زندگی بر مبنای اولویت ها