وقتی کاری را شروع میکنیم،انتظار داریم در مدت زمان کمی به نتیجه‌ی دلخواه برسیم. کار کردن و تمرکز طولانی مدت روی یک موضوع انرژی زیادی می‌طلبد،اما چاره ای نیست برای تبدیل شدن به نسخه‌ی بهتر خودمان باید با صبر و تمرکز بیشتری کار کنیم.

در کار محتوا قاطعیت مهم است. وقتی تمام توان خود را روی کار میگذاری و با جدیت پیش می‌روی به نتایج و دستاوردهای خوبی میرسی. اشتیاقی که در این راه نصیب فرد میشود او را به ادامه دادن ترغیب میکند.

قاطعیت و اشتیاق در کنار هم احساس خوبی به فرد می‌بخشد. اشتیاق بتدریج اراده را در فرد قوی میکند و کسی که اراده اش قوی شود خود را توانمند می بیند. اعتماد بنفس در او قوی و نظم درونی‌اش بیشتر می‌شود.

انظباط در کنار قاطعیت و اراده و اشتیاق عواملی هستند که فرد را به سوی موفقیت و بهره وری سوق میدهد.

موفقیت دستاوردی آسان و چند روزه نیست. گاهی بیش از یک دهه تلاش مداوم می‌طلبد. ویژگی خاص و وجه تمایز افراد موفق از ناموفق چشم انداز بلند مدت است.

هیچ موفقیت و دستاورد مثبت و ماندگاری بدون تلاش و پیوستگی به دست نمی‌آید. نتیجه‌ای که ما از کار و تلاش مداوم در مسیر موفقیت به دست می آوریم احساس خوبی است که به زندگی و خود داریم. همین حس خوب به خود، ما را به جلو هُل می‌دهد و این پویایی افتادن در راهِ موفقیت است.

مطالب بیشتر:

گام به گام تا رسیدن به هدف 

برنامه ریزی و دستیابی به اهداف 

خود ایده‌آل،خود واقعی