امروز با منیره یک لایو در اینستاگرام داشتیم. موضوع لایو درباره نوشتن بود. اشاراتی هم به نوشتن کتاب شد و ما از تجربیات‌مان گفتیم. یکی از مخاطبین از من پرسید اگر الانکتابت را که سال گذشته چاپ شده بخوانی و بخواهی دوباره چاپ کنی،آیا آن را باز نویسی میکنید؟

و من پاسخ دادم : بله ،بازنویسی میکنم.

از زمانی که کتابم را برای چاپ فرستادم بیش از یکسال گذشته، روشن است که من نسبت به سال پیش تغییراتی داشته‌ام.اگر قرار باشد مثل سال گذشته بیندیشم و بنویسم که باید به حال خود افسوس بخورم.

افتخار من این است که نوشتن مرا به سوی رشد هدایت میکند.مخاطبی که از من آن سوال را پرسید به قوی شدن قلم و کامل بودن و سپس چاپ کردن اشاره کرد.او تاکید داشت کار اول باید آنقدر قوی باشد که نیاز به بازنویسی نداشته باشد.

اگر معتقدید باید کار اول‌تان بی نقص و عالی باشد استرس و تنش زیادی را به خود وارد می‌کنید. زیرا کار دومتان باید غوغا کند.باید کاری بهتر از اولی باشد؛ حالا تصور کنید از دهها نفر تعریف می‌شنوید و یک نفر پیدا می‌شود و از شما انتقاد می‌کند.کمالگرا معمولا تحمل

شنیدن انتقاد را ندارد، چون معتقدند کاملند!ما هر قدر تلاش کنیم تا به بهترین جایگاه خود برسیم باز هم افرادی هستند که نوشته‌های ما و کارهای ما را نمی‌پسندند.

نمی‌توان به بهانه‌ی ناقص بودن اطاعاتمان یا ضعف در نوشتن‌مان یک جا بایستیم و کاری نکنیم. کاری نکردن به مراتب ضررش بیشتر است.

از نوشتن و منتشر کردن نباید ترسید. نهایتش این است دو سه کار اول ضعیف ارائه میشود. انتقاداتی هم می‌شنویم اما از آن انتقادات برای بهتر شدن کارهای بعدی کمک می‌گیریم.

لذتی که در مسیر نصیبمان می‌شود هیجان انگیز است و عبور از محدودیت‌هایی که در ذهنمان ساخته‌ایم رشد دهنده است.

جرأت کنید و کارهای معمولی و نوشته‌های دارای نقص را منتشر کنید. منتظر انتقادات باشید. برای انتقادات آغوش بگشایید. وقتی انتقادی می‌شنوید به فرد منتقد بگویید،دقیقا کجای کار باید دوباره بررسی شود و اگر پیشنهادی دارد ،بگوید.

تعریف‌ها و تشویق‌ها انگیزه ای برای حرکت رو به جلو هستند و انتقادات ما را وادار می‌کنند عمیق‌تر بیندیشیم و با دقت و تامل بیشتری کلمات را انتخاب کنیم.

 

مطالب بیشتر:

آنچه یک محتواگر باید بداند 

با نوشتن،افکار و نوشته‌هایم رشد می‌کنند 

ثبت زمان تمرکز|یک جمله از دنیل گلمن 

بهترین توصیه در آغاز شروع یک کار