امروز دریک ویدیو برای چند نفری از تجربیات خودم می‌گفتم.

از دغدغه‌هایی که در مسیر نوشتن با آن روبرو بوده‌ام،از نوشتن مجموعه داستانم ،

از نوشتن کتاب الکترونیکی و از افرادی که در این مسیر با آنها آشنا شده‌ام؛ افرادی که از آنها

یاد می‌گیرم و باعث ارتقای من در مسیر رشد هستند.

من معتقدم افرادی که با آنها آشنا می‌شویم ،همگی در جهت رشد و فردیت ما عمل

می‌کنند،گاهی ما متوجه نیستیم که چالش‌ها ،آسیب‌ها و شکست‌ها در جهت کمال

و رشد فردی ماست. به برخی افراد باید بیشتر نزدیک شویم و با بعضی دیگر تا می‌توانیم

فاصله‌ی خود را حفظ کنیم.

نوشتن راهی جادویی را روبروی من قرار داد. من هیچگاه تصور نمی‌کردم قدم گذاشتن در

دنیای نوشتن و محتوا اینقدر شگفت‌انگیز و جذاب باشد. دنیایی سراسر یادگیری و آگاهی

مقابل من است. من می‌خوانم، می‌نویسم ‌یادمی‌گیرم و یاد می‌دهم.

نوشته‌های من باید بتواند دنیای زیبایی برای آدمها ترسیم کند.نوشته‌های من باید از درون

من فردی جدید خلق کند.

توماس آمسترانگ درجایی گفته:

فقط برخی از مردم به طور طبیعی از موهبت خود آگاهی برخوردارند. این دسته 

دارای هوش درون فردی هستند،بنابراین رسیدن به خود آگاهی برای اکثر مردم 

آسان نیست.این فرآیند باید به تدریج صورت بپذیرد.

نوشتن‌های شبانه در سایت زندگی و لحظه‌های مرا دلنشین‌تر کرده است. هیچ روزی

شبیه روز قبل نیست. پرسه زدن در دنیای کتاب‌ها،نوشتن و یادگیری لذتی عمیق به

همراه دارد.باید در این مسیر ادامه داد و پیش رفت. تنها کسانی این واژه‌ها را درک

می‌کنند که با نوشتن دمخور شوند.

 

مطالب بیشتر:

نوشتن مرا انتخاب کرده است 

نوشتن و رهایی از لحظات تلخ

آنچه یک محتواگر باید بداند