امروز علی ملکلو در استوری اینستا گرام درباره ی مدل فکری ایستا و مدل فکری رشد صحبت می کرد. چیزی که باعث شد جذب این استوری کوتاه شوم دیدن وشنیدن کلمه ی رشد بود.

رشد کلمه ی سالِ من است. این کلمه را بر روی تکه های کاغذ مستطیل شکلی نوشته ام و در جای جای خانه چسبانده ام. روی در یخچال ،روی در اتاق ها ، روی چند تا از کابینت ها و توی راهروی خانه.

همه جا نوشته ام رشد؛ تا یادم نرود من قرار است امسال از ابتدا تا پایان سال رشد مطلوب و قابل توجهی در نوشتن ،تولید محتوا و رشد شخصی داشته باشم . علی ملکلو ،مدرس مهارتهای ارتباطی امروز در لایو اینستاگرامش درباره ی افراد مدل فکری ایستا (ثابت)و مدل فکری رشد گفت:

افراد مدل فکری رشد معتقدند چالش یک فرصت برای رشد است

افراد مدل فکری ایستا معتقدند چالش نا امن است و باید از آن فاصله گرفت.

افراد مدل فکری رشد معتقدند توانایی آموختنی ست و قابل رشد است .

افراد مدل فکری ایستا معتقدند افراد با توانایی به دنیا می آیند.

افراد مدل فکری رشد توجه به فرایند یادگیری و رشد دارند

افراد مدل فکری ایستا می گویند نتیجه باید عالی باشد.

افراد مدل فکری رشد ،تلاش را برای رشد لازم می دانند

افراد دارای مدل فکری ایستا معتقدتد تلاش مال احمق هاست.

افراد مدل فکری رشد انتقاد را فرصتی برای پیشرفت و رشد می دانند

افراد مدل فکری ایستا وقتی انتقادی می شنوند می گویند:یعنی من خوب نیستم ؟

افراد مدل فکری رشد به “شدن” فکر می کنند و افراد مدل فکری ایستا به “بودن”.

هیچوقت از ایستایی و یکجا ماندن حس خوبی نداشته ام. در تمام سالهای زندگی ام به رشد و تغییر و بهتر شدن ایمان داشته ام و تصورم اینست که رشد کردن نقطه ی پایانی ندارد. فرد ِمدل فکری رشد همواره پویاست و درجا زدن و توقف با روحیاتش سازگار نیست.

مطالعه بیشتر:

محتوا به من یاد داد 

یادگیری فراموش کردن آموخته هاست