همه ی ما این جمله را بارها شنیده ایم؛ قضاوت نکنید! قبلا زیاد به این موضوع دقت نمی کردم اما مدتی ست که با کنجکاوی بیشتری بر روی افراد و رفتارها تمرکز می کنم ،متوجه شده ام اغلب افرادی که اصرار دارند نباید دیگران را قضاوت کرد ،خودشان قضاوت کننده های توانایی هستند!

واژه ی قضاوت به معنی داوری است. و قضاوت کردن یعنی داوری کردن ،تشخیص دادن وحکم دادن.

اگر به معنی واژه خوب دقت کنیم متوجه می شویم که قضاوت کردن شایسته ی کسی است که قدرت تشخیص داشه باشد. یعنی درمورد آن موضوع و آن فرد به خوبی شناخت و اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند قضاوت کند و درنهایت حکم دهد.

چند درصد از ادمها به این موضوع دقت می کنند و هنگام قضاوت کردن با علم و آگاهی و اطلاع نظر می دهند ؟ خودِ من بارها شده کسی را برای اولین بار دیده ام ، رفتارش وحرفهایش را مورد قضاوت قرار داده ام و در اغلب موارد خلاف آن ثابت شده است. حس خوبی نیست ،انگار یک سطل آب یخ روی سرت ریخته می شود. ذهن قضاوت گر من خیلی از مواقع با من دوست نیست.

این روزها که دنبال پاسخ سوالاتم می گردم به موضوع قضاوت کردن هم فکر می کنم. این جمله را به نقل از متمم می نویسم:

«توصیه به قضاوت نکردن همان قدر منطقی ،اجرایی و معقول است که به یک نفر توصیه کنند نفس نکش!»

هنگامی که ما در موقعیت انتخاب و تصمیم گیری قرار می گیریم در حال قضاوت هستیم،وقتی می خواهیم کاری را انجام دهیم و برای آن دلیل می آوریم در حال قضاوت کردن هستیم،وقتی در بحثی شرکت نمی کنیم و شنونده می مانیم در حال قضاوت کردن هستیم.

پس قضاوت کردن بد نیست و در واقع جزئی از زندگی است.اما چیزی که ما نباید درگیر آن شویم پیش داوری است. پیش داوری یعنی من براساس یک سری عقاید و سلیقه های شخصی بدون هیچ دلیل و شناختی،دیگری را محکوم می کنم و بر نظر خودم پافشاری می کنم.

حالا موضوع کمی عمیق می شود در حالیکه تایپ می کنم ذهنم درگیر این مسئله است که من جزء کدام دسته هستم. قضاوت می کنم یا پیش داوری؟البته که ذهن قضاوت گر من آدمها را از روی ظاهر،حرفها و حتی عکسهایشان قضاوت می کند ،اما صادقانه می گویم که هیچگاه بر نظرم پافشاری نکرده ام و اگر جایی متوجه شده ام که نظرم درست نبوده به این موضوع اشاره کرده ام و تسلیم شده ام.

ذهن قضاوت گر من تجزیه و تحلیل می کند ،می پرسد ،پاسخ می دهد و دهها دلیل برای مشاهداتش می آورد. داشتن یک ذهن قضاوت گر بد نیست ،البته ،در صورتی که به بیراهه نرود،درگیر پیش داوری های احمقانه نشود و به عقاید و نظرات اشخاص احترام بگذارد.

مطالعه بیشتر: 

ذهنت را کنترل کن|معرفی یک کتاب 

قدرتمند کیست؟|رابطه ی قدرت و عزت نفس

پیش فرض های خود را تغییر دهید