اعتراف به اشتباهات|یک جمله از بوعلی سینا
اعتراف به اشتباهات|یک جمله از بوعلی سینا bitakeyhani.com

کسی که برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورد ،در مجموع هزار و یک اشتباه انجام داده است.    _بوعلی سینا_

وقتی درمسیر رشد و توسعه قرار میگیریم با چالش ها و دشواری های زیادی روبرو می شویم، دیگر نمی توان بدون فکر و از روی احساسات تصمیم گرفت و در لحظه واکنش نشان داد، باید عاقلانه تر اندیشید.

من فکر می کنم اعتراف به اشتباهات و توجیه نکردن خودمان اولین گام برای تغییر است. ممکن است فکر کنید چرا این اعترافات باید از سوی ما باشد ؛ فرد مقابل به هیچ شکلی حاضر به بیان اشتباهاتش نیست و اگر ما به اشتباهمان اعتراف کنیم به او باخته ایم و او را گستاخ تر کرده ایم. 

ما اگر همۀ دنیا را فریب دهیم خود را نمی توانیم گول بزنیم. اگر تصور میکنید و مطمئن هستید در جایی اشتباه کرده اید و اگر آن ارتباط کاری یا خانوادگی و دوستانه برایتان مهم است و به ادامۀ آن نیاز دارید ، به اشتباه تان اعتراف کنید. نترسید از اینکه طرف مقابل شما را کوچک بشمرد یا یک برگ برنده علیه شما داشته باشد ، او را مجاب کنید که این اشتباه ممکن بود از طرف هرکس دیگری حتی خود او سربزند. این طرز صحبت کردن با طرف مقابل او را به شما نزدیکتر می کند و اگر بعدها اشتباهی از او سر زد راحت تر با شما درمیان خواهد گذاشت ،چون می داند که شما اورا درک می کنید .

 

وقتی شما به اشتباه خود اعتراف می کنید فرصت فکر کردن در بارۀ اشتباه را به خود می‌دهید و برای بهبود شرایط فکر می‌کنید.

همین قدم های کوچک و آرام کم کم شما را به سوی رشد و توسعه می برد.

بدترین کار این است که برای اشتباه خود دلایل مختلفی بیاورید و سعی کنید اشتباهتان را توجیه کنید با اینکار اعتبار خود را نزد دیگران از بین می برید.

دیگران نیز وقتی اشتباهی از آنها سر بزند هزار ویک توجیه برای اشتباه خود می آورند و مثل خود شما عمل می کنند.در این جا هیچ رشدی صورت نمی گیرد،چون ما قصد داریم یکدیگر را فریب دهیم و چهره‌ی مثبتی از خود به نمایش بگذاریم. حق به جانب‌بودن سقوط به ته دره‌ی خودخواهی است.  

مطالب بیشتر: 

چگونه درس گرفتن از یک اشتباه ما را به سوی موفقیت سوق می دهد؟