میکرو اکشن ها و عادت های موثر

احتمالا پیش تر کلمه میکرو اکشن به گوشتان خورده و یا در جایی خوانده اید. میکرو اکشن ها یا همان گام های کوچک مسیری برای رسیدن ما به سوی اهداف مان هستند.
وقتی ما می خواهیم یک عادت مثبت و موثر را در زندگی خود بگنجانیم باید از قدم های کوچک و مداوم آغاز کنیم.
مطالعه و کتابخوانی یکی از عادت های مفید و اثر بخش است که اگر به تدریج صورت پذیرد نتایج شگفت انگیزی در پی خواهد داشت.
برای هر کاری و رسیدن به اهداف و خواسته هایمان نیاز به اطلاعات کافی و مطالعه در حوزۀ مورد نیازمان داریم. مطالعۀ مستمر و یادگیری مکرر در جهت ارتقا یافتن به سوی اهداف مان از ملزومات است.
من مطالعه و نوشتن را به صورت هر روزه و مستمر جزء یکی از عادت های مثبت در زندگی روزانۀ خودم می دانم. برخی روزها پنج صفحه کتاب می خوانم و برخی روزها بیست یا سی صفحه .
گاهی یک صفحه می نویسم و گاهی ده صفحه ؛تنبلی در وبلاگ نویسی را برای خودم ممنوع کرده ام. هر هدف و خواسته ای از نقطۀ شروع تا رسیدن به نقطۀ اوج سالها زمان می برد و صبوری می طلبد.
وقتی می گویند نوشتن راهی به سوی شناخت خود است کاملا صحیح گفته اند.


یکی از خصوصیات من کم طاقتی و عجول بودن در بسیاری از کارها بود. انگار مفهوم صبر کردن در ذهن من جا نیفتاده بود . من نمی توانستم به هیچ چیز نگاه طولانی مدت داشته باشم ، می خواستم هر چه زودتر به اهدافم برسم ؛ سالها تفننی می نوشتم اصلا نمی توانستم برروی نوشتن روزانه تمرکز کنم.

احساس میکردم به جز نوشتن باید به کارهای دیگری هم بپردازم. تا اینکه به جمله ای در رمان چشمهایش نوشته بزرگ علوی برخوردم ، جمله ای که مرا به فکر فرو برد.

“تو کار خودت را انجام بده و بقیه کارها را به دیگران بسپار ”

یکی از دلایلی که خیلی از افراد در کارهایشان به هدفی که می خواهند نمی رسند این است که به طور کامل و مداوم بر روی آن هدف تمرکز نمی کنند. چون می خواهند بر روی بقیۀ امور هم کنترل داشته باشند و به هر کاری ناخونکی بزنند.من با نوشتن صبور بودن را آموختم. البته هنوز هم به نقطه‌ی دلخواهم نرسیده‌ام و ضعف‌هایی دارم. 

در این مسیر فهمیدم باید قدم به قدم پیش بروم ،مهم نیست چقدر آرام جلو می روم ، همینکه از دیروز خودم یک گام جلوتر رفتم یعنی در حال نزدیک شدن به اهدافم هستم.

موفقیت یعنی  “تو از دیروز خودت بهتر باشی ”