وقتی حرف از سرسختی و معنای سرسختی می‌شود، چه افرادی در ذهن‌تان تداعی می‌شوند؟

بنظر می‌آید با شنیدن کلمۀ سرسختی افرادی سخت‌کوش و امیدوار در ذهن‌مان نقش می‌بندند. افرادی که به چالش‌ها و سختی‌های زندگی به چشم یک فرصت نگاه می‌کنند، فرصتی برای آزمودن خود، برای رشد و پیشرفت خود.

در زیر جملاتی از کتاب سرسختی را آورده‌ام:

  1. آنچه در نهایت به دست می‌آوریم، بیشتر به اشتیاق و پشتکارمان بستگی دارد تا استعداد‌های ذاتی‌مان.
  2. شاید باهوش‌ترین فرد اتاق نباشم اما سعی‌ام را خواهم کرد که سرسخت‌ترین‌شان باشم.
  3. در بلند مدت سرسختی بیشتر از استعداد اهمیت دارد.
  4. برندگان دوست دارند بادیگران روبرو شوند، برنده‌ها از باختن متنفرند.
  5. حفظ پشتکار بعد از شکست اهمیت خیلی زیادی داشت هرچند کار ساده‌ای نبود.
  6. افراد موفق همیشه می‌خواهند پیشرفت کنند. آنها الگوهای پشتکار هستند.
  7. موفق‌ها هرگز به تسلیم شدن فکر نمی‌کنند، اشتیاق آنها ماندگار است.
  8. افراد موفق فوق‌العاده انعطاف‌پذیر و سخت‌کوش بودند و از اعماق وجودشان می‌دانستند چه می‌خواهند.
  9. اشتیاق و پشتکار افراد موفق را خاص می‌کند، آنها سرسخت هستند.
  10. سرسختی ملاک موفقیت است.

مطالب بیشتر:

نوشتن و رهایی از لحظات تلخ 

پرسش‌ها و پاسخ‌ها دربارۀ زندگی 

نوشتن و تاب آوری