الهی به تو و زمان بندی‌ات ایمان دارم؛ آگاهم که نیاز به صبوری بیشتری دارم و تو امروز با آزمون صبر و بردباری مرا برای دریافت موهبت‌های بزرگتری آماده می‌کنی.

این سخن از مولانا همچون نوری گرم و درخشان قلبم را آرام و سرزنده می‌کند؛

اگر خواسته‌ات برآورده شود به دنبال یک خیر باش، اگر برآورده نشود به دنبال هزاران خیر در آن باش! 

در حین نوشتن سطرهای اول یاد ترس و مشکلات جسمی‌ام افتادم که در مقابل مسئله‌ای که برایم اتفاق افتاد چند روزی دچارش شدم. دردها و مشکلاتی که از روانم سربرآورده بود و جسمم را درگیر کرده بود.‌

 

اکنون که هنوز با همان مسائل دست و پنجه نرم میکنم و هنوز درگیر حل کردن آنها هستم، با اینکه هیچ روزنه‌‌ی امیدی نیست و حتا از یک لحظه بعد خبر ندارم ، اما آرامم. آرام و آماده‌ام. دقایقی دیگر باید پای صحبت استاد معنوی‌ام بنشینم و از کلامش بهره ببرم.

حالا که به هر دری می‌زنم و پاسخی نمی‌یابم، حالا که تمام پتانسیلم و تلاشم را به کار برده‌ام و نتیجه‌ای نگرفته‌ام، خود را به تو می‌سپارم ای پروردگارم.

به قول معلمم:

الهی به وقت تو نه به وقت من، به اراده‌ی تو نه به اراده‌ی من، به طریق تو نه به طریق من.

الهی سپاسگزارم.‌