درباره بیتا کیهانی

من یک نویسنده ام .نویسنده ای که شیفته ی یادگیری است و با نوشتن رشد می کند. مسیری که در آن پیش می روم ،مسیر قهرمانی من است و خوشحالم که می توانم آموخته هایم را با دوستانم به اشتراک بگذارم.

شهریور ۱۴۰۰

کتابهای نخوانده و ایده‌های رنگارنگ

توسط |۱۴۰۰-۶-۲۹ ۲۱:۰۴:۰۳ +۰۰:۰۰شهریور ۲۹ام, ۱۴۰۰|توسعه ی فردی, یادگیری|

یک روز به خودت می‌آیی و می‌بینی انبوهی از کتابهای [...]

شهریور ۱۴۰۰