پادکست داستان

داستان کوتاه-صوتی|دانا

سلام به دوستان و همراهان عزیزم در این فایل ، داستان کوتاه “دانا”  را با صدای من می شنوید: مطالب بیشتر: داستان کوتاه|شب های انتظار داستان های کوتاه

توسعه ی فردی یادگیری

نبایدهای یک نویسنده

برای یک نویسنده هیچ چیز ملال آور تر از آن نیست که از نوشتن فاصله بگیرد، حس بدی است،یک جور کشمکش میانِ اشتیاق به نوشتن در مقابلِ سستی و رخوت !هی به خودت تشر می زنی بلند شو ، بنویس […]

توسعه ی فردی یادگیری

چقدر به کشف خود و نیازهایمان اهمیت می دهیم؟

یک: بنویسید بنویسید ،نوشتن اوایلش سخت است ،وقتی تبدیل به عادت روزانه و برنامۀ هر روزه می شود ،دیگر سخت نیست ؛ آن وقت ننوشتن است که سخت می شود. برای شروع نوشتن کافیست دستت روی کیبورد برود ،انگشت ها […]

داستان

داستان کوتاه|بازی رنگها

سیگاری گوشه ی لبش گذاشت و فندک را از جیبش در آورد و سیگاررا روشن کرد. بلند شد و رفت کنار نرده های ایوان ایستاد ، گفتم:” سوالم راجواب ندادی؟”  پشت به من ایستاده بود و پک محکمی به سیگارش […]

توسعه ی فردی یادداشت روز

تنها کسانی قدر دانِ شادیها هستند|زنان و خودباوری

تنها کسانی قدر دان شادیها هستند و ریز ترین شادیها را سپاس می گزارند ،که تلخی ها و سختی های بسیاری را پشت سر گذاشته باشند.  ارزش لحظه ها ، ساعتها و روزهای زندگی برای یک بیمار که پزشکان از […]

یادداشت روز

موسیقی، روحِ سبزِ زندگی

اتوبان همت شلوغ است؛ماشینها لاک پشت وار به دنبال هم حرکت می کنند. همسرم رانندگی می کند و من شقیقه ام را به شیشه ی سرد چسبانده ام، احساس سنگینی می کنم ، به طرزی غیر عادی آرامم ! سست […]

داستان

داستان کوتاه|شب های انتظار

از پله های سیمانی بالا رفتم، توی دستم یک سینی کوچک استیل بود با دو استکان چای ؛ دستم لرزیده بود و کمی چای از استکان ها سر ریز شده بود . هوا رو به تاریکی میرفت. درِ پشت بام […]

توسعه ی فردی دلنوشته

من یک زنم …

من یک زنم ؛زنی که سعی می کند همیشه لبخند بزند، زنی که دوست ندارد پاسخ نامهربانی را با نامهربانی بدهد. زنی که در شرایط سخت و بحرانی زندگی به بقیه می گوید :”نگران نباشید درست می شود.” زنی که […]

توسعه ی فردی

مشخصات افراد به ظاهر قوی اما کاملا ضعیف

ما در زندگی از کودکی تا بزرگسالی با افراد زیادی روبرو بوده و ارتباط داشته ایم که قوی و با اعتماد بنفس بنظر می آمدند . شاید در مرحله ای از زندگی آرزو داشتیم که شبیه آنها باشیم  آنهایی که […]