در مسیر عشق

توسط |۱۴۰۳-۴-۱۹ ۱۲:۴۲:۳۰ +۰۰:۰۰تیر ۱۹ام, ۱۴۰۳|خودشناسی|

ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده در شـب [...]