الهی به وقت تو نه به وقت من…

توسط |۱۴۰۳-۴-۹ ۱۶:۲۸:۵۷ +۰۰:۰۰تیر ۹ام, ۱۴۰۳|خودشناسی|

الهی به تو و زمان بندی‌ات ایمان دارم؛ آگاهم که [...]