گراهام گرین گفته:

نوشتن نوعی درمان است.

اگر از من بپرسید چرا می‌نویسی در سرم صدها پاسخ شکل می‌گیرد. بنظر می‌آید کسی که می‌نویسد دلایل زیادی برای پاسخ به سوال بالا می‌تواند ارائه دهد.‌

نوشتن می‌تواند به دنبال جرقه‌ای در ذهن رخ دهد، ایده‌ای شکل می‌گیرد و نوشتن آغاز می‌شود. گاهی نوشتن برای باز شدن گرههایی‌ست که در ذهن‌مان ایجاد شده و مدتها فکر ما را مشغول کرده است.

نوشتن گاهی به دنبال یک‌اتفاق بسیار هیجان‌انگیز و فوق‌العاده می‌آید و کم‌کم تبدیل به سبک زندگی ما می‌شود .

رویاهای ما در نوشتن واقعی می‌شوند. ما به محض اینکه قلم در دست میگیریم و یا مشغول تایپ کردن می‌شویم گویی به دنیایی شگفت‌انگیز وارد شده‌ایم.

در کتاب‌الکترونیکی همدلی در برهوت  با دستاوردهای هیجده نویسنده و محتواگر آشنا می‌شوید.

 

روی لینک بزنید و بخوانید.

همدلی-در-برهوت-