چند بار پیش آمده که در شرایطی قرار گرفته یا با افرادی برخورد داشته اید که در دل ،خودتان را با آن شخص ،و  موقعیت تان را با موقعیت آن شخص مقایسه کرده اید؟

این مقایسه در اغلب موارد در درون شماست و ممکن است آن را جایی بازگو نکرده باشید؛ البته فرقی نمی کند چه به صورت پنهانی مقایسه ای انجام داده باشید یا در جایی راجع به آن صحبت کرده باشید هر دو به یک اندازه آسیب رسان است.

آیاظاهر و هیکل خود را با دیگری مقایسه می کنید ؟ هنر و سلیقه ی خود را با دیگری مقایسه می کنید؟ خانه و ماشین خود را با دیگری مقایسه می کنید؟ و در همه ی این مقایسه ها نفر مقابل تان را برتر از خود می بینید ؟

چه اتفاقی می افتد ؟

بزرگترین و مهم ترین اتفاقی که می افتد اینست : شما عزت نفس خود را زیر پا گذاشته اید حتی اگر موضوع را جایی بازگو نکرده باشید اما در درون احساس ضعف و شکست می کنید.

 بسیاری از مشکلات ،درد سرها ،داشتن حس منفی و شکست ها ریشه در عزت نفس پایین ما دارد. مسئله اینجاست که ما از درک وشناخت توانایی های خود عاجزیم و خود را به اندازه ی کافی خوب نمی بینیم. به همین دلیل است که با دیدن توانایی ها و موقعیت دیگران مدام خود را مقایسه می کنیم و چیزی که از این مقایسه عایدمان می شود ، سرخوردگی ،حسادت ،خود کم بینی و احساسات بد و منفی است و بخاطر وجود این احساسات است که مشکلات و شکست ها مقابل مان سبز می شوند ؛ سپس به دنبال چرای آن می گردیم !

در اینجا یاد جمله ای افتادم که نمی دانم از کیست اما زیاد شنیده ام ، “برای یافتن پاسخ سوالات تان درون خودتان را جستجو کنید.”

البته که یافتن پاسخ این سوالات ساده نیست. گاهی برای یافتن فقط یک سوال سالها باید مطالعه کنی و بنویسی تا به پاسخ قابل درکی برسی ! (حداقل برای من که اینطور بوده)

شما ممکن است بعد از خواندن این پست با خود تان بگویید نه من تابحال در کل زندگی ام خودم را با کسی مقایسه نکرده ام ، اگر واقعا شما هیچوقت مقایسه ای انجام نداده باشید جزء انسانهای نادر هستید .

ممکن است بگویید بله من بارها خودم را مقایسه کرده ام و برای خودتان دلایلی هم بیاوریدو خود را توجیه کنید ،باز هم می گویم نگران نباشید شما تنها کسی نیستید که خود را مقایسه می کنید . 

اولین قدم برای کمرنگ کردن مقایسه ی خود با دیگران پذیرفتن است. ما باید بپذیریم که مقایسه کردن خودمان با دیگران بیشترین ضربه را به خودمان می زند . به فکر دلایل مختلف برای توجیه خود نباشیم و بپذیریم که شناخت ما از خودمان و توانایی هایمان ناقص است. 

همیشه سخت ترین قدم ،قدم اول است. اگرباور دارید که با ارتقا و رشد خود به بهتر شدن زندگی تان کمک می کنید .پس ،از همین الان شروع کنید. 

مطالعه بیشتر:

انتخاب ،آگاهی،رشد شخصی 

پیش فرض های خود را تغییر دهید 

در دهلیزهای خود شناسی