هدفمند شدن در زندگی یعنی استفاده ی موثر از منابع موجود.     

علیرضا سیف- مربی موفقیت فردی

کمتر کسی پیدا می شود که به موضوع هدفمند شدن زندگی و هدف گذاری بی علاقه باشد.

همه ی افراد مشتاق اند اهدافی برای خود در زندگی داشته باشند و به هدف شان برسند؛

اما عده ی کمی برای رسیدن به هدف حاضرند نگرش خود را تغییر دهند.

اگر علم ، اطلاعات و سرمایه در رسیدن به موفقیت و هدف کمی مهم باشد ، نگرش بسیار مهم است.

مشورت با افرادی که سالها در همان حوزه فعالیت کرده اند و موفق شده اند نیز اثربخش است.

اگر در مسیر رسیدن به اهداف تغییری در نگرش ما ایجاد نشود و خط فکری ما تغییر نکند

به مشکل بر می خوریم.

افراد زیادی هستند که با اشتیاق و کسب اطلاعات لازم و کمی فعالیت در یک زمینه و سرمایه ی کافی کاری را آغاز کرده اند اما به یک نقطه که رسیدند مشکلات مقابلشان سبز شده است. 

علیرضا سیف می گوید :

وقتی زندگی هدفمندی داشته باشی زمانت را در میان صفحات بی ارزش اینستاگرام و کامنت های بیخودی تلف نمی کنی. 

وقتی زندگی هدفمندی داشته باشی از قضاوت ها و حرف های بی سروته نمی رنجی.

هدفمند بودن یعنی هر روز چالش جدیدی برای خود ایجاد کردن. از این قله به قله ی دیگر

رفتن. 

بر روی یک خط صاف زندگی کردن و هیچ بالا و پایین نرفتنی جذاب نیست. زندگی سراسر

فراز و فرود است. باید برای خود چالش ها ،سرگرمی ها و فعالیت های مختلف ایجاد کنیم،

همین کارهاست که زندگی را هدفمند می کند، همین چالش هاست که نگرش را تغییر می دهد .

نشستن ،دست روی دست گذاشتن، سرک کشیدن به زندگی دیگران ،به حرف های نا امیدانه

گوش سپردن و هیچ کاری نکردن به تدریج ما را از خود باوری و عزت نفس دور می کند و 

لذت یک زندگی هدفمند و شگفت انگیز را از ما می گیرد. 

ترس از شکست باعث می شود اغلب افراد در رسیدن به اهدافشان سستی کنند .

شروع نکردن و یکجا نشستن ریشه یخودباوری را در ما می خُشکاند. 

چیزی که ما برای یک زندگی هدفمند به آن نیاز داریم تغییر در نگرش و زندگی است، سپس

استفاده ی موثر از منابعی ست که در اختیار داریم. همین تغییر نگرش تحولی شگرف در 

زندگی ایجاد می کند . شبکه ی ارتباطی و دوستی های موثر می سازد و به ما کمک می کند

به زندگی نگاهی تازه  و دقیق داشته باشیم.

 

مطالب بیشتر :

اعتماد بنفس|عزت نفس و موفقیت