مزایای نوشتن چیست؟

خواندن ونوشتن از جمله کارهاییست که زمان زیادی در روز را به آنها اختصاص می دهم. خواندن باید در محیطی آرام و در سکوت باشد. و نوشتن اغلب اوقات به اندازۀ جراحی کردن یک پزشک تمرکز می طلبد.  چند روز پیش برنامه ای می دیدم که در آن پزشک موقع جراحی موزیک گوش می کرد . به هر حال همه جا استثنا وجود دارد. شاید برای برخی این حرف من گزافه گویی باشد و خیلی ها  در محیطی پر سر و صدا هم بتوانند بخوانند یا بنویسند؛اما من ترجیح می دهم در سکوتی مطلق و کاملا آرام بخوانم و بنویسم.

چند روز پیش یکنفراین سوال را پرسیده بود ،مزایای نوشتن چیست؟

اول از هر چیز باید بگویم گام نهادن در هر کاری ابتدا نیاز به عشق و اشتیاق دارد؛ اگر هیچ 

کششی برای شروع کاری در خود احساس نمی کنید بهتر است بیخیالش شوید و به کاری

بپردازید که به آن عشق می ورزید.

خواندن

افراد زیادی هستند که از آنها می شنوم به نوشتن علاقه دارند به گفتۀ خودشان به صورت 

تفننی، هر از گاهی چیزی می نویسند اما دوست دارند بیشتر و بهتر بنویسند .

وقتی از آنها دربارۀ کتاب خواندن می پرسم ،متوجه می شوم  آخرین کتابی که خوانده اند 

یک سال پیش بوده تازه حتی اسم کتاب یا نویسندۀ آن در خاطرشان نیست.

بدون خواندن و البته خوب خواندن و متنوع خواندن نمی توان خوب نوشت. تمرکز روی

خواندن به تدریج شما را به سوی بهتر نوشتن روانه می کند ، اگر هروز یک ساعت بخوانید 

سپس شروع به نوشتن کنید نتیجۀ خوبی در انتظارتان خواهد بود. می توانید زمان یکساعته

را به دو نیم ساعت قسمت کنید.

و اما مزایای نوشتن…

حتی اگر نمی خواهید نوشتن را به صورت حرفه ای دنبال کنید ، روزانه نوشتن به شما کمک 

می کند آنچه را نمی توانید به کسی بگویید به روی کاغذ بیاورید، این مدل نوشتن یک جور

تخلیه ذهن است ،گاهی حرفهایی هست که مارا آزار می دهند ، نمی توانیم راجع به آنها

صحبت کنیم در اینطور مواقع بهتر است آنها را بنویسیم.وقتی می نویسید بر روی

برخی کلمات دقیق تر می شوید ،معنی واژه های جدید را پیدا می کنید و دایرۀ لغاتتان را

بالاتر می برید و بتدریج در صحبت کردن تسلط بیشتری پیدا می کنید.

در حین نوشتن به جنبه های مختلف وجودتان پی می برید ،خودتان را بیشتر وبهتر

می شناسید و همین شناخت خود تلنگری است تا شما را به سوی جلو حرکت دهد.

کسی که خود را بشناسد ،علائق و نیازهایش را نیز می شناسد، به اشتباهاتش واقف

می شوددر نهایت با بهره وری از نوشتن به مسیری تازه قدم می گذارد. اگر خواهان 

تغییر هستید نوشتن را جدی بگیرید.تغییر مهم ترین مزیت نوشتن است. 

 

مطالب بیشتر:

چند پیشنهاد برای مطالعۀ اثربخش

گاهی نوشتن سخت می شود