نوشتن از آن دسته فعالیت هایی ست که تمام روز فکرم را به خود درگیر می کند. ذهن من مدام به دنبال شکار سوژه هایی برای نوشتن است. اگر روزی به هر دلیلی نتوانم بنویسم حسابی از خودم نا امید می شوم. نوشتن یعنی تجلی خلاقیت.

نوشتن یک اشتیاق است . اشتیاقی که با تداوم در نوشتن بیشتر هم می شود .

نوشتن و اشتیاق لازم و ملزوم یکدیگرند.

می نویسیم

تا خلاقیت را در حین نوشتن کشف کنیم

می نویسیم

چون با نوشتن معنای زندگی را بهتر درک می کنیم.

چون با نوشتن اندوه خود را سبُک می کنیم.

می نویسیم

چون با نوشتن رشد می کنیم و خودمان را بهتر می شناسیم.

می نویسیم،تا هر روز جوانه بزنیم تا ماندگار شویم.

می نویسیم،

تا افراد پیرامون مان را بهتر بفهمیم.

تا به شگفتی های جهان پی ببریم.

مامی نویسیم

و تا وقتی‌که می‌نویسیم، زنده هستیم.