نگاهی به تشبیه از زاویه ای دیگر|bitakeyhani

تا به حال به شباهت روزهای هفته و آدمها فکر کرده اید؟

نگاهی به تشبیه از زاویه ای دیگر!

گمان می کنم هر آدمی شبیه یکی از روزهای هفته است.

شاید هم روزهای هفته آنچه درون خود دارند،برما فرافکنی می کنند!

 

برخی روزها پر از زیبایی و شگفتی اند ،درست مثل برخی آدمها

و بعضی روزها مثل موج سواری در دریای خروشان هستند مثل ارتباط با بعضی آدمها!

 

شنبه، نَچَسب است . به دل نمی نشیند.خشک وجدی ست؛

مثل مدیری که اول صبح با چهره ای عبوس وارد می شودو

جواب سلام بقیه را به زور می دهد.

 

یکشنبه، با تو سازگار است.انگار چهره ی دیگرِ خودت است.

وقتی تصمیم می گیری از خانه بیرون بروی و کارهای عقب افتاده

را سر و سامان دهی با تو راه می آید.مطیع است.

 

دوشنبه، اصول و قوانینی برای خود دارد.لیستی از بایدها و نبایدها در اوست.

خوش مشرب است.

اما کمی مرموز است. گاهی فکر می کنی صادق نیست.

سه شنبه، همیشه در دسترس است و حالت را می پرسد.

گاهی حس می کنی بیش از حد به تو می چسبد.

شاید وابسته است،شاید احساس ناامنی می کند!

چهارشنبه، با تو صادق است.پُراز برنامه و معما و سر گرمی ست.

مهارت های بیشماری دارد اما مضطرب است.

 

پنج شنبه، دلت می خواهد ساعتها در کنارش در پارک قدم بزنی

و یک روز جالب و پر از انگیزه را برای خود رقم بزنی.

از او خیلی چیزها یاد می گیری ،اما دلت نمی خواهد شبیه او باشی!

 

جمعه، شبیه کسی است که در کنارش سکون ،آرامش و شادی

همراه با تلاطم ،اضطراب و کمی دلگیری را تجربه می کنی.

 بستگی دارد خودت در چه وضعیتی باشی؛ بودن در کنار او وضعیتت را تشدید می کند.

 

همه ی مثالهای بالا می توانند یکنفر باشند، یک نفر که هر روز به شکلی متفاوت ظاهر می شود.

 

مطالب بیشتر:

ترجیح می دهم غیر عادی باشم