نوشتن هیچگاه تکراری نمی‌شود

توسط |۱۳۹۹-۱۰-۹ ۱۲:۱۰:۱۹ +۰۰:۰۰دی ۷ام, ۱۳۹۹|توسعه ی فردی, یادداشت روز|

برای کسی که هر روز می‌نویسد، نوشتن هیچگاه تکراری نمی‌شود. [...]