نبوغ، تلاقی تلاش است.

توسط |۱۴۰۲-۹-۲۰ ۱۹:۰۱:۵۶ +۰۰:۰۰آذر ۲۰ام, ۱۴۰۲|توسعه ی فردی|

داشتم آموزه‌های حسین طاهری را مرور می‌کردم که چشمم افتاد [...]