عشق به یک امپراتوری شبیه است.

توسط |۱۳۹۹-۱۰-۱۴ ۱۸:۰۲:۴۶ +۰۰:۰۰دی ۱۴ام, ۱۳۹۹|یادداشت روز|

میلان کوندرا در کتاب سبکی تحمل ناپذیر هستی (بار هستی) [...]