من کی هستم؟

توسط |۱۴۰۲-۴-۲۰ ۰۷:۱۴:۱۹ +۰۰:۰۰تیر ۲۰ام, ۱۴۰۲|خودشناسی|

من کی هستم؟ سوال کوتاه است و به ظاهر ساده [...]