حرکت کردن در زمان بی حرکتی

توسط |۱۳۹۹-۱-۲ ۱۹:۳۳:۰۶ +۰۰:۰۰فروردین ۲ام, ۱۳۹۹|یادداشت روز|

http://bitakeyhani.com در این روزهای شبیه به هم به دنبال معنا می [...]