چرا حالم خوب نیست؟

توسط |۱۳۹۹-۱-۲۴ ۲۱:۵۹:۲۷ +۰۰:۰۰فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۹|توسعه ی فردی, یادداشت روز|

http://bitakeyhani.com اول می پرسد :"چرا حالم خوب نیست؟" این سوال [...]