مهمترین عامل تمایز از نظر شما چیست؟

توسط |۱۴۰۱-۳-۲۸ ۲۰:۲۰:۳۸ +۰۰:۰۰خرداد ۲۸ام, ۱۴۰۱|توسعه ی فردی|

فکر می‌کنید چه ویژگیهای در رفتار و شخصیت آدمها باعث [...]