سی‌سالگی و زیبایی‌های آن| ما انتخاب می‌کنیم.

توسط |۱۴۰۱-۱-۱۳ ۱۹:۲۶:۱۶ +۰۰:۰۰فروردین ۱۳ام, ۱۴۰۱|توسعه ی فردی|

گفت: امروز سی‌ساله شدم، نمی‌دانی چقدر دنیا برایم زیباتر شده. [...]