نخستین کسی که متوجه استعداد نویسندگی من شد…

توسط |۱۳۹۸-۱۱-۱۲ ۰۸:۰۲:۳۳ +۰۰:۰۰آبان ۲۴ام, ۱۳۹۸|یادداشت روز|

نخستین کسی که متوجه استعداد نویسندگی من شد، خودم بودم. نخستین [...]