دلنوشته نامه ها

ببخش این روزها فکرم حسابی درگیر است|برای همسرم

ببخش این روزها فکرم حسابی درگیراست؛ در میان توده ی کتابها محصورشده ام ،می خوانم و می نویسم  ، دست خودم نیست، حس غریبی همواره با من است ،حس نادانی .می ترسم از کج فهمی می ترسم .خواندن و نوشتن […]

دلنوشته نامه ها

نامه ای که هیچوقت به دستش نرسید

سخت ترین درس درکلاس نویسندگی وقتی بود که استاد ازما خواست نامه بنویسیم . بقیه را نمی دانم اما من همیشه از نامه نوشتن فرارمی کردم. شاید به این خاطر بود که از نامه نوشتن خاطرۀ خوبی نداشتم.اولین نامۀ زندگی […]

نامه ها

نامه ای به پسرم

پسرم !یک روز می فهمی زندگی همین روزهای عادی و زود گذر است که به سرعت باد می گذرند ، همین چیزهای پیش پا افتادۀ کوچک که در دوره ای از زمان ذهن تو را به خود مشغول کرده اند […]