وقتی کلمه‌ی موفقیت را میشنوید،عکس العمل تان چیست؟ آیا فکر میکنید موفقیت از شما فرسنگها فاصله دارد؟ فرد موفق کیست؟شاید فکر میکنید دست شما هیچگاه موفقیت را لمس نخواهد کرد. چند وقت پیش درباره موفقیت جمله ای نقل قول کردم و از یکی دو نفر بازخوردهای ناخوشایندی گرفتم. چرا برخی افراد با شنیدن کلمه‌ی موفقیت افسار پاره میکنند و تاکید میکنند ما نمیخواهیم موفق باشیم و همین جایی که هستیم و با همین سرعت ارامی که پیش میرویم خوب است.

من فکر میکنم این افراد معنی موفقیت را درست متوجه نشده‌اند. با شنیدن کلمه‌ی موفقیت اولین چیزی که به ذهن این افراد میرسد تصور یک آدم ثروتمند و کامل است. فردی که بالاتر از بقیه ایستاده و با نگاهی سرشار از غرور زیر چشمی دیگران را از نظر میگذراند.

درست است که با برخورداری از ثروت و موقعیت‌های خاص افراد از دیگران متمایز میشوند ،اما ثروت و پول داشتن فقط یکی از جنبه‌های موفقیت است.

فرد موفق :

_از هر موقعیتی برای یادگیری و آموختن استفاده میکند.

_از تجربه کردن و چالش‌های جدید استقبال میکند.

_در برقراری ارتباط با دیگران همیشه پیشقدم است.

_آنچه آموخته است به بقیه یاد میدهد و با دیگران همدلی میکند.

_کارها و برنامه‌هایی که به رشد او در زندگی کمک میکند،بطور منظم پیش می‌برد.

_عادتهای خوب و مثبت را جایگزین عادتهای مخرب و منفی میکند.

_معتقد است در مسیر موفقیت باید دست دیگران را بگیرد و افرادی را با خود همراه کند.

_با افرادی شبیه خود معاشرت میکند،از افرادی که به هر شکلی او را نا امید میکنند دوری میکند.

_ شکست‌هایی که در زندگی پیش می‌آید را می‌پذیرد. میداند که شکست‌ها او را به جلو هدایت میکنند.

_وقتی موانعی سر راهش سبز میشود با درایت و قدرت آنها را کنار میزند وبا انرژی بیشتری ادامه میدهد.

_از هر شرایطی که منجر به تغییر میشود،استقبال میکند.

_او میتواند تاثیر خوب و مثبتی بر دیگران داشته باشد.

_از قلم به دست گرفتن و نوشتن فرار نمیکند.برنامه‌ها و تجربیاتش را مکتوب میکند.

_به یک یاد گیرنده‌ی دائمی تبدیل میشود.

_می‌داند موفقیت یک مسیر است و نقطه‌ی مشخصی برای موفقیت تعریف نشده است.

مطالب بیشتر:

 زندگی برپایه‌ی مهارت‌ها استوار است (از شکست تا موفقیت)

برنامه ریزی و دستیابی به اهداف 

عوامل بهره وری|راهِ موفقیت