می‌گوید: از اینکه مسیر پُرچالشی را انتخاب کرده‌ام از خودم و انتخابم راضی‌ام.

قبل از این به دنبال مسیرهایی بودم که افراد زیادی تجربه کرده‌اند، مسیرهای آشنا و برنامه‌ریزی شده، بدون نیاز به چالش‌هایی که تمام توان ذهنی و فیزیکی‌ام را دربر می‌گرفت. این مسیرها هموارترند زیرا بارها تجربه شده و آشناست. دشواری در مسیرهای ناآشناست و البته رشدشخصی نیز در مسیرهای ناآشنا و سخت رقم می‌خورد.‌

سپس ادامه داد: من به این نتیجه رسیده‌ام؛ شکست‌ها گرچه در ابتدا مرا نا امید و بی‌انگیزه می‌کنند ولی چیزی که باعث می‌شود از نو شروع کنم و ادامه دهم تغییر ذهنم و انتخاب مسیری جدید برای ادامه‌دادن است.

در حالیکه با لبخندی امیدوار به من نگاه می‌کرد، گفت: من شکست‌هایم را دوست دارم و از آنها درسهای مهمی آموختم. هیچ شکستی در زندگی بی‌دلیل نیست؛ شکست‌ها، اشتباهات و ضعف‌های ما را گوشزد می‌کنند. اگر به خود مغرور نباشیم و اگر با ذهن و قلبی باز درسهای زندگی را بیاموزیم، بی‌شک به آرامش وسیعی دست می‌یابیم.

در این مدتی که گذشت پس انجام کارهای سخت و خسته‌کننده به توانمندی‌ام پی بردم و فهمیدم که من چه قدر قوی هستم و قطعا می‌توانم جایگاه بالاتری را فتح کنم.

آرامشی عمیق و وسیع تمام مرا دربرگرفته؛ کمی عجیب است قبلا این مدل آرامش را تجربه نکرده بودم. زندگی برایم پرچالش‌تر شده اما همین که هر روز کارم را آهسته و پیوسته به درستی پیش می‌برم و احساس خوبی را تجربه می‌کنم گویی ماده‌ای آرامش‌بخش در رگهایم جاری می‌شود.

سپس هندزفری را در گوشش گذاشت و آهنگ بی‌کلام ملایمی پلی کرد و چشمانش را بست.