آشنایی من با محتوا مصادف شد با چاپ کتاب مجموعه‌ داستان‌های کوتاه دوباره پاییز.

آن روزها کتابم چاپ شده بود و این تجربه‌ی خوب و شیرینی برایم بود؛ بنابراین تصمیم گرفتم مسیر نوشتن را ادامه بدهم.‌ وقتی به دنبال چیزی باشی، وقتی خواهان رشد و یادگیری باشی، وقتی پیگیر باشی، به مسیر درست هدایت می‌شوی و این چنین بود که من با محتوا آشنا شدم.

جستجو کردم و معنی محتوا را فهمیدم، اما باید درحوزه‌ی خاصی محتوا تولید می‌کردم و من نمی‌دانستم دقیقا باید از چه بنویسم!

بتدریج که پیش می‌رفتم، فهمیدم برای اینکه بتوانم‌ محتوایی خوب و ارزشمند تولید کنم ابتدا باید روی خودم کار کنم.

تولیدکننده‌ی محتوا باید متفکر و خلاق باشد، باید زندگی را دقیق و موشکافانه ببیند.

هر چه بیشتر محتوا تولید می‌کردم احساس می‌کردم چیزی به من اضافه می‌شود. هدفم این بود که محتوای من ارزشی به مخاطب اضافه کند و این ارزش باعث رشد و تغییرات مثبت و روبه‌جلو برای خودم بوده است.

می‌دانی! خوبی تولیدکردن محتوا اینست که وقتی می‌بینی اینکار باعث توسعه و ارتقای زندگی تو شده دلت نمی‌خواهد به هیچ وجه از دستش بدهی. دلت نمی‌خواهد رهایش کنی. دلت نمی‌خواهد این تغییرات اثربخش را در یکجا متوقف کنی و درجا بزنی. می‌خواهی پیش بروی و در این مسیر یاد بگیری و یاد بدهی و رشد کنی؛ و اگر چیزی یا کسی مانع‌ات شود آن را کنار می‌گذاری؛ چون خودت مهم‌تری. محتوا کمک می‌کند ارزش خودت را بیشتر حفظ کنی و خودت در اولویت باشی!

در کنار همه‌ی اینها حس همدلی و بخشندگی در تو بروز می‌کند؛ حسی که نمی‌گذارد به تنهایی گامهایت را برداری و در این مسیر دست در دست افرادی که با تو هم‌دغدغه هستند، پیش می‌روی.

بنظر من برای اینکه تبدیل به یک تولید‌کننده‌ی محتوا شوی و در این راه به دستاوردهای مثبت برسی باید توانایی بخشیدن داشته باشی و یک شبکه‌ی ارتباطی محکم درست کنی، در اینصورت است که ما به بهترین نسخه‌ی خود تبدیل می‌شویم.

دیروز در سایت امیدرضا احمدی آزمون سایه را کامل کردم. وقتی یکی یکی تست‌ها را می‌خواندم و پاسخ می‌دادم از تغییراتی که در یکی دو سال گذشته داشتم حیرت کردم. راستش از اینهمه تغییر به خودم بالیدم.

همه‌ی اینها نتیجه‌ی تداوم در تولید و انتشار محتواست. محتوا شاهراه رشد و توسعه‌فردی‌است.

مطالب بیشتر:

من آدم خوش‌شانسی هستم… 

من از سکوت انرژی می‌گیرم 

تمرکز به آگاهی من کمک می‌کند.