ویژگی‌های زیادی وجود دارند که باعث می‌شوند شخصیت یک نفر زیبا شود؛ اما تنها یک ویژگی هست که یک فرد را متمایز و خاص جلوه می‌دهد و آن ویژگی عزت‌نفس است.

درباره‌ی عزت‌نفس مطالب زیادی نوشته‌ام، زیرا به نظر من عزت‌نفس زیربنای شخصیت یک فرد است. اگر کسی عزت‌نفس نداشته باشد، پوشالی‌ست و با تلنگری فرو می‌ریزد.

از وقتی که با عبارت عزت‌نفس آشنا شدم و به اهمیتش پی بردم، همواره تلاشم در جهت تقویت و رشد این ویژگی در خودم بوده‌!

بی‌راه نیست که بگویم مطالعه، یادگیری از افراد متخصص، نوشتن و تلاش برای تغییر در تفکر و سبک زندگی‌ام تاثیر فوق‌العاده‌ای در رشد عزت‌نفسم داشته است.

هنوز در مسیر یادگیری هستم و شگفتی رشد اینست که هیچگاه یادگیری در آن پایان نمی‌پذیرد.

نکته‌ی دیگری که انرژی مثبت، آرامش و احساسی خوشایند در من به وجود آورده، تاثیری است که ناخودآگاه بر همسر و فرزندانم گذاشته‌ام! من هیچگاه فکر نمی‌کردم تغییراتی که در روحیات، تفکر و سبک زندگی‌ام به وجود آورده‌ام، خانواده‌ام را با من همراه کند.

همیشه فکر می‌کردم به عنوان یک مادر برای رشد عزت‌نفس در فرزندانم با دشواری‌های زیادی روبرو می‌شوم. تصور می‌کردم من خیلی هنر کنم تنها می‌توانم خودم را کمی ارتقا دهم؛ اما با گذشت بیش از سه سال که در زمینه‌ی رشد عزت‌نفس فعالیت می‌کنم دریافتم چه قدر این تغییرات بر آنها نیز تاثیر مثبتی داشته است.

شاید‌ اگر چند ماه پیش از من می‌پرسیدند، به چه کسی افتخار می‌کنی؟ چند ثانیه‌ای به این سوال فکر می‌کردم و احتمالن پاسخم صددرصد و قطعی نبود. شاید بر اساس شرایط پاسخم متغیر بود؛ امروز اگر کسی بپرسد به چه کسی افتخار می‌کنی؟

بی‌درنگ می‌گویم: 《به خودم》

زیرا توانسته‌ام برنامه‌هایی را که در ذهن داشته‌ام، پله پله به مسیر درست هدایت کنم. اصلن آسان نبود، در اغلب موارد نا امیدی، دوری از لذت‌ها و شادی‌های زودگذر، دورشدن از برخی جمع‌های فامیلی و دوستانه که با روحیاتمان همسو نبودند را تجربه کرده‌ایم، اما نتیجه شگفت‌انگیز است.

به نظر من هر کسی که مایل است عزت‌نفسش را رشد دهد، باید این مسیر را خودش تجربه کند زیرا نه من و نه هیچکس دیگری قادر به توصیف تمام و کمال این مسیر نورانی نیست!