در سریال ۱۸۹۹ پدرِ مورا فرانکلین جمله‌ی جالبی رو میگه: 《اونا هر بار این رفتار رو تکرار میکنن و هر بار نتیجه‌ی مشابه میگیرن.》

۱۸۹۹ یک‌سریال با ژانر درام تاریخی، معمایی هست اما میشه حقایقی رو از دل این سریال درک کرد. (این برداشت کاملن شخصی است.)

در زندگی واقعی وقتی بارها رفتارهایی را تکرار می‌کنیم دو دلیل دارد. یا نشان می‌دهیم هنوز خود را درست نشناخته‌ایم، به زندگی، روابط و واقعیت‌مان عمیق نشده‌ایم و این باعث می‌شود در یک چرخه‌ی باطل گیر کنیم.‌

گاهی رفتارهای تکراری، ناخودآگاه و از روی عادت است با اینکه مطلوب‌مان نبوده اما تکرارش می‌کنیم و به مشکل می‌خوریم. روحیه‌مان بهم می‌ریزد و این نشان می‌دهد که ما شناخت درستی از خود نداشته‌ایم.

 

در حالت دوم، چون نتایج این رفتارها را در گذشته تجربه کرده‌ایم دوباره می‌خواهیم به آن جایگاه برسیم و عمدن موقعیتی را رقم می‌زنیم که ممکن است خوشایند نباشد اما به نتیجه مطلوبمان می‌رسیم. این نتیجه مطلوب ماست اما شاید برای دیگری آزاردهنده باشد.‌ به هر حال ما به خواسته‌مان رسیده‌ایم. در اینجا ما شناخت نسبتن خوبی از خود داشته‌ایم‌. ( می‌توان از عکس‌العمل آدمها و بررسی رفتار آنها به حقایق جالبی رسید.)

هر قدر شناخت بهتر و موثرتری از خود داشته باشیم، درصد اینکه به نتایج دلخواهمان برسیم بیشتر می‌شود.