خوشبختی چه شکلیه
خوشبختی چه شکلیه ؟ bitakeyhani.com

خوشبختی چه شکلیه ؟

این سوال را پرسید و منتظر پاسخ من ماند .

و من داستان یک روز از زندگی ام را برایش تعریف کردم.

***

باصدای زنگ ساعت از خواب بیدار می شوم. ساعت پنج و نیم صبح است.

به محض بیدار شدن دفترم را بر میدارم و شروع به نوشتن میکنم.مغزم هنوز خواب آلوداست

ولی با نوشتن آرام آرام یَخَش آب میشود وآماده ی دریافت واژه های درخشان و دلنشین می شود.

اولین جرقه ی خوشبختی در ابتدای روز نمود می یابد.

نیم ساعت بی وقفه می نویسم وباز جرقه ای  وجودم را روشن می کند.

مشغول آماده کردن صبحانه می شوم. اعضای خانه کم کم بیدار می شوند و هر کدام سفارش و

دستوری برای ناهار می دهد.

ما صبحانه را هر روز در کنار هم میخوریم . باز هم خوشبختی با جرقه ای اعلام حضور می کند.

پس از رفتن اهل خانه من کتابی در دست میگیرم و مشغول خواندن می شوم ،

از جملات زیبای کتاب نُت برداری میکنم و هر ایده ی نابی که به ذهنم ورود می کند را یادداشت میکنم.

جرقه ای امید بخش در کنج قلبم می نشیند ومرا به ادامه دادن و نوشتن ترغیب می کند.

کمی بعد به باشگاه می روم و حدود یکساعت و نیم ورزش می کنم.

این بارجرقه ای گرما بخش به وسعت هُرم خورشید مرا در برمی گیرد و خوشبختی بار دیگر لبخند می زند.

به خانه می آیم و ناهار آماده می کنم و سری به سایت می زنم و مطالب قدیمی تر را ویرایش می کنم.

به سایت های مورد علاقه ام سر می زنم و پر از الهام می شوم .

برخی ازنوشته هایم را تغییر می دهم و به روز می کنم. خوشبختی درِ گوشم نجوا می کند و باز حضورش را یاد آوری می کند.

ظهر پس از صرف ناهار کمی می خوابم تا خود را برای خواندن عصر گاهی و نوشتن آماده کنم.

جرقه ای هیجان انگیز می آید وقلبم را هدف قرار می دهد.

عصر که می شود حرف های تکراری ،شوخی های خوشمزه در کنار چای عصرانه با اهل خانه راجع

به کتابها حرف زدن ،همه و همه موجی از جرقه های کوچک خوشبختی را به سویم روانه می کند

و من باز هم می نویسم ،” گلستان سعدی” می خوانم ،اشعار ” حافظ “را مزه مزه می کنم،”

انسان درجستجوی معنا “را برای بار سوم می خوانم و آخر شب از”سه قطره خون ” صادق هدایت رونویسی و نُت برداری می کنم.

و جرقه های خوشبختی یکی پس از دیگری قلبم را روشن می کنند.

خوشبختی برای هر کس متفاوت است و به شکل های مختلفی تجلی می یابد.

خوشبختی را در همین لحظه بجویید. تردید نکنید.او درون شماست.