مینمالیسم یا ساده‌گرایی یا هنر موجز یک مکتب هنری است که اساس آثار و بیان خود را بر پایه سادگی بنا می‌کند.

مینی‌مالیست فردی‌ست که ساده‌ترین حالت یا حداقل میزان یا درجه از هر چیزی را ترجیح می‌دهد. 

وقتی کتاب مینیمالیسم را می‌خواندم روش‌ها، افکار، احساسات و نظرات نویسند‌گان کتاب را کاملا درک می‌کردم. من نمی‌دانستم روشی که در طی دو_سه سال اخیر در زندگی‌ام به اجرا در آورده‌ام از من یک مینیمالیست ساخته است.

من بدون اینکه از کسی یا جایی خط و الگو بگیرم با تغییر افکار و سبک زندگی‌ام به سوی ساده‌زیستن جذب شدم.

ساده‌گرایی و زندگی با حداقل‌ها، دور ریختن و بخشیدن وسایل اضافی، خالی‌کردن دور و اطرافم با اسبابی که بیشتر جنبه تزیینی و تجملی به زندگی‌ام می‌دادند، رها‌کردن و کنار گذاشتن افراد یا سرگرمی‌هایی که هیچ ارزشی به زندگی‌ام اضافه نمی‌کردند و مواردی از این دست، باعث شد ذهنم به روی چیزهای مهم‌تری متمرکز شود.

وقتی این سبک زندگی را تجربه می‌کنی، ممکن‌است سرزنش‌ها یا انتقادهایی هم از اطرافیانت بشنوی؛ برای من یک گوش در بود و یکی دروازه. جالب اینجاست که اطرافیان ما پس از مدتی از این تجربه جدید راضی هستند و ما را تایید می‌کنند.

من ساده زیستن را انتخاب کرده‌ام و احساس خوبی را تجربه می‌کنم.

ساده‌گرایی ما تا زمانی‌که به دیگران و اطرافیان‌مان آسیبی وارد نکند، هیچ اشکالی ندارد. مهم اینست که ما احساس و حال خوبی را تجربه می‌کنیم و این حال خوب را به دیگران نیز می‌بخشیم.