وقتی نوشتن در حوزه‌ی توسعه‌ی فردی را شروع کردم، اطلاعات خیلی کمی درباره‌اش داشتم. می‌دانستم برای اینکه بهتر درک کنم و به موضوع توسعه‌فردی تسلط کافی داشته باشم باید زیاد بنویسم.

حالا فهمیده‌ام ورود به دنیای رشدفردی یک نوع سرمایه‌گذاری است؛ نوشتن حول محور رشدفردی سرمایه‌گذاری بر روی خودم است.

 

من با نوشتن، یادگیری و تداوم در مسیر رشدفردی زمین ذهنم را شخم می‌زنم و با یادگیری و استمرار در آموختن آنرا بذرپاشی می‌کنم و آماده‌ می‌کنم تا جاییکه به ثمر برسد.

 

ثروت واقعی سرمایه‌گذاری بر روی خود است. هر قدر زمین ذهن‌مان را پرورش دهیم ، ثمرات ارزشمندی نصیب‌مان می‌شود.‌ تحول و تغییر در جامعه از من آغاز می‌شود. کار بر روی رشدفردی نیاز به صرف زمان طولانی، اراده‌ای قوی و سخت‌کوشی دارد. گاهی نیاز است خود را به نشنیدن بزنی و یا فاصله‌‌ات را با عده‌ای حفظ کنی.‌ گاهی نیاز است مدتی با خودت تنها شوی، آنجاست که به گوهر ارزشمند درونت پی‌می‌بری. خیلی چیزها و خیلی افراد نزد تو ارزش و اعتبارشان را از دست می‌دهند، زیرا تو ارزشهایی والا و غنی جایگزین کرده‌ای.

حالا احساس ارزشمندی بیشتری می‌کنی، مسیر برایت روشن‌تر است و هر روز برای خودت برنامه داری. دلت نمی‌خواهد حتی یک روز را هدر دهی. وقتی کم‌کم نتایج خوبی می‌گیری احساست به خودت، زندگی و برنامه‌هایت بهتر می‌شود و باز ادامه می‌دهی.

افتادن در این چرخه‌ی حس خوب ، هدفمندی و دستاوردهای درخشانی به همراه دارد و همه‌ی اینها نتیجه‌ی انتخاب مسیر توسعه‌ی فردی است.‌