وقتی نوشتن در حوزه‌ی توسعه‌ی فردی را شروع کردم، اطلاعات خیلی کمی درباره‌اش داشتم. می‌دانستم برای اینکه بهتر درک کنم و به موضوع توسعه‌فردی تسلط کافی داشته باشم باید زیاد بنویسم.

حالا که دو سال از شروع آشنایی‌ام با این حوزه می‌گذرد، فهمیده‌ام ورود به دنیای رشدفردی یک نوع سرمایه‌گذاری است؛ نوشتن حول محور رشد سرمایه‌گذاری بر روی خودم است.

 

من با نوشتن، یادگیری و تداوم در مسیر رشدفردی زمین ذهنم را شخم می‌زنم و با یادگیری و استمرار در آموختن آنرا بذرپاشی می‌کنم و آماده‌ می‌کنم تا جاییکه به ثمر برسد.

 

ثروت واقعی سرمایه‌گذاری بر روی خود است. هر قدر زمین ذهن‌مان را پرورش دهیم ، ثمرات ارزشمندی نصیب‌مان می‌شود.‌ تحول و تغییر در جامعه از من آغاز می‌شود. کار بر روی رشدفردی نیاز به صرف زمان طولانی، اراده‌ای قوی و سخت‌کوشی دارد. گاهی نیاز است خود را به نشنیدن بزنی و یا فاصله‌‌ات را با عده‌ای حفظ کنی.‌ گاهی نیاز است مدتی با خودت تنها شوی، آنجاست که به گوهر ارزشمند درونت پی‌می‌بری. خیلی چیزها و خیلی افراد پیش تو ارزش و اعتبارشان را از دست می‌دهند، زیرا تو ارزشهایی والا و غنی جایگزین کرده‌ای.

 

ادامه دارد…